Camí escolar de l’escola Pau Casals

Home
Camí escolar de l’escola Pau Casals

Camí escolar de l’escola Pau Casals

1

2

3

4

5

6

CAMÍ-ESCOLAR_Planta-proposta-general

CAMÍ-ESCOLAR_Seccions

CAMÍ-ESCOLAR_Zoom-escala

Millora del camí escolar de l’escola Pau Casals
Entre els carrers de Mauritània i d’Atlanta, Sabadell
Superfície:
3.150,22 m2
Projecte:
Desembre 2018 – Maig 2019
Execució:
Setembre 2021 – Juliol 2022
Promotor:
Ajuntament de Sabadell
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Constructor:
Infraestructuras Trade SL
Col·laboradors:
Marina Vila
Francesc Gené
Fotografies
Lluís Bernat (4photos)

Aquest projecte se situa a la zona alta del barri de la Concòrdia, al Districte IV del municipi de Sabadell i té com a objectiu la millora del camí escolar d’accés a l’escola Pau Casals, en l’àmbit comprès entre els carrers d’Atlanta, de Mauritània i la Via Aurèlia.

A causa de les seves característiques físiques i topogràfiques, la proposta es divideix bàsicament en tres àmbits: els espais propers a l’encreuament dels carrers Mauritània i d’Atlanta, l’escala que uneix el carrer Mauritània i la Via Aurèlia i, el camí que s’ha generat de forma espontània al talús entre aquestes últimes dues vies.

En el primer àmbit l’actuació va dirigida a l’augment de la seguretat d’alumnes, professors i acompanyants i es fa a través de l’eixamplament de voreres, l’elevació de la cruïlla entre els carrers Atlanta i Mauritània, i la creació d’una nova plaça que ajudi a evitar les aglomeracions a la sortida i l’entrada del recinte escolar. Aquesta plaça es construeix adjacent al perímetre de l’escola, independitzant-se del carrer amb una plataforma de pendent suau i oferint un espai d’estada i d’esbarjo agradable i segur per a la canalla. La diferència de cota que resulta d’aquesta plataforma amb el carrer Mauritània es resol amb una escala i amb un petit talús que s’enjardina i s’hi planta un parell d’arbres de fulla caduca que proporcionen ombra a l’estiu i que ajuden en la contenció de les terres.

En el mateix eix que aquesta escala se situa l’escala preexistent que defineix el segon àmbit del projecte. Aquesta última connecta el carrer de Mauritània i la Via Aurèlia amb un graonat continu de relació molt desproporcionada entre petja i contrapetja. L’actuació reconstrueix tota l’escala sobreposant-la a l’antiga, la qual funciona com a encofrat perdut i minimitza així la generació de residus. L’escala es resol repetint un sistema de replà i tres graons molt més còmode. Els brancals i les noves contrapetges es construeixen amb acer corten, i es reomplen els graons i replans amb formigó amb acabat desactivat.

En el tercer àmbit es consolida la connexió generada pel camí modificant lleugerament el seu traçat per tal d’obtenir un pendent màxim del 8%. La construcció es du a terme amb un sistema modular de platines d’acer corten que s’encasten al terreny i actuen d’encofrat per al paviment de formigó desactivat de la mateixa manera que a l’escala. També es formalitza una nova branca des de la meitat del camí que connecta amb la via Aurèlia amb un tram d’escales construït amb els mateixos criteris.

Projectes

Tots