Moll Mercat de les Fontetes

Home
Moll Mercat de les Fontetes

Moll Mercat de les Fontetes

moll_2

moll_3

moll_4

moll_5

moll_6

moll_7

moll_8

moll_9

moll_11_bn

 

 

moll_1_situacion

 

 

 

moll_2_pb

 

 

 

moll_2_psot

 

moll_3_alzado

moll_4_seccion constructiva

 

moll_5_seccion constructiva

 

Nou Moll de descàrrega del Mercat de les Fontetes

Rda. del Guinardó/ Plaça del Mercat de Les Fontetes, Cerdanyola del Vallès

Superfície:
Ampliació         695m2
Reforma             54m2
Urbanització    1.104m2
Projecte:
Desembre 2008 -Gener 2009
Execució:
Abril 2009 – Desembre 2009
Promotor:
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Autor:
Ar47 estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio Trigueros
Enginyeria:
Lavola sostenibilitat
Constructor:
Tau-Icesa
Fotografies: 
Lluis Bernat

Aquest projecte s’inclou dins les actuacions del Pla Estratègic de transformació i modernització del Mercat de les Fontetes i el seu entorn. El Pla analitza les necessitats, tant internes com urbanes, del mercat i el seu entorn, i estableix una proposta integral de remodelació, a desenvolupar en diferents fases.

Construït l’any 1.965, el mercat està composat per dos volums decalats entre si. El volum principal és una nau rectangular que s’estructura a partir de la coberta, de volta de canó, que defineix tot l’espai interior i és l’element que dóna entitat al mercat. El segon volum, és una ampliació posterior del mercat, que segueix la mateixa estructura. El mercat gaudeix d’una animada vida comercial, revitalitzada per un seguit d’actuacions, incloses ja en el Pla Estratègic, tant interiors (canvi de paviment) com exteriors (nova plaça del mercat).

Es planteja el soterrament de l’actual moll de descàrrega, situat en el tester del mercat, a l’aire lliure, en la Ronda del Guinardó, fet que provoca acumulació de problemes de mobilitat i salubritat. També es vol adequar el mercat per a la implantació de la recollida selectiva segons noves necessitats. Es tracta d’aconseguir una millora substancial en el funcionament intern del mercat, des del moment en que arriben les mercaderies  fins a l’eliminació de les parts residuals d’aquestes, de manera que el procés guanyi en condicions higièniques i de qualitat de producte.

El nou soterrani d’uns 600 m2 es situa sota de la Ronda Guinardó, connectant directament amb l’actual soterrani del mercat vell i donant resposta a varies de les necessitats  funcionals del mercat. En la part central es situa el moll de descàrrega, que ocupa una posició similar a l’actual, però soterrat i ampliant la seva superfície d’aparcament. A l’ala curta del moll, es situa una nova bateria de dependències, que permeten allotjar les noves cambres frigorífiques i sales d’especejament. Un nou muntacàrregues, situat al costat de l’actual, facilita la connexió amb la planta baixa. El moll esta connectat amb el soterrani existent del mercat per una plataforma elevadora, que salva el desnivell degut a l’alçada necessària per la circulació de camions i furgonetes.

En l’actual moll de descàrrega es situa un nou edifici annex, amb el nou muntacàrregues i el seu vestíbul i el nou àmbit dedicat a la gestió dels residus. La meitat del moll resta descobert per tal de situar en ell una bateria de contenidors tipus EASYCUP, d’acord amb el nou sistema de recollida d’escombraries que s’utilitza a Cerdanyola. A la coberta de l’edifici annex es reubicarà tota la maquinària de l’aire condicionat, que actualment es troba sobre tots els accessos que donen a la plaça del mercat, per tal  de que quedin ocults a la vista.

Per tal de respectar la composició del Mercat, l’annex es resol com un volum independent, una diàfana i esvelta caixa de vidre translúcid, formada per tres franges horitzontals, de les quals, la inferior s’estira per tancar el pati, on es disposaran els contenidors. En aquest pati, un ampli ràfec aixopluga els paradistes que surten a llençar els residus, alhora que emfatitza el dinamisme de l’actuació.

Projectes

Tots