Eix verd Superilla Sant Gervasi

Home
Eix verd Superilla Sant Gervasi

Eix verd Superilla Sant Gervasi

Hem guanyat el concurs per la redacció del projecte de reurbanització del carrer de Sant Gervasi de Cassoles i plaça Frederic Soler, al districte de Sant Gervasi de Barcelona.

Aquesta actuació es contempla dintre del programa d’implantació de les Superilles a diferents àmbits de la ciutat. Es tracta d’un model que permet avançar cap a un espai públic més saludable, mes just, mes segur i que afavoreix les relacions socials i econòmiques de proximitat. En el cas de la Superilla Sant Gervasi, aquesta actuació suposa la consolidació  d’un nou eix verd i cívic que prioritza als vianants per sobre dels vehicles.

 La nostra proposta s’estructura a partir de generar un nou eix central al carrer respecte a la secció del carrer de 15 metres. Un eix que incorpori els dos elements verticals principals que organitzen i pauten un carrer:

- Una alineació de lluminàries centrals, col·locades cada 12 metres.

- Una nova alineació d’arbrat. Un gran arbre col·locat al centre del ca­rrer, com l’element vertebrador que garanteix gaudir plenament de l’espai públic. Un gran arbre que no generi problemes amb les façanes, i pugui créixer de manera natural sense esporgues per evitar que envaeixi les faça­nes (com passa actualment en molts trams).

 A partir de l’organització d’aquests dos elements verticals, es generen uns grans parterres verds, cívics i drenants, organitzats a partir d’unes grans catifes on generar els espais de trobada i estada, situats entremig dels grans parterres verds. Una franja de 6 metres d’ample multi ús, on es disposen els grans parterres, amb abundant arbustiva i arbres de menor port, mobiliari urbà, vetlladors…

 Aquestes franges, en el centre del carrer, i punt baix de la secció, actuen com a element d’infiltració del carrer, col·locant un paviment drenant format per llambordes de granet franges drenants. La nova alinea­ció d’arbrat, genera una zona d’ombra i estada al ben mig del carrer

eixverd_barcelona_1_ar47

 

eixverd_barcelona_2_ar47

 

eixverd_barcelona_3_ar47-

eixverd_barcelona_4_ar47

 

Projectes

Tots