Plaça Catalunya

Home
Plaça Catalunya

Plaça Catalunya

ar47_catalunya_urban_2

 

ar47_catalunya_urban_3

 

ar47_catalunya_urban_4

 

ar47_catalunya_urban_5

 

ar47_catalunya_urban_6

 

ar47_catalunya_urban_7

 

ar47_catalunya_urban_8

 

ar47_catalunya_urban_9

 

ar47_catalunya_urban_10

 

ar47_catalunya_urban_11

 

ar47_catalunya_urban_12

 

ar47_catalunya_urban_13

 

ar47_catalunya_urban_14

 

ar47_catalunya_urban_15

 

ar47_catalunya_urban_16

 

ar47_catalunya_urban_17

 

ar47_catalunya_urban_18

 

Nova urbanització de la Plaça Catalunya
Sant Joan Despí

 Superfície:   
2.342,37m2
Projecte:  
Octubre  2014
Execució:
Març 2015- Maig 2015
Promotor:
AMB – Ajuntament de Sant Joan Despí
Autor:                                                             
Ar47 Estudi d’arquitectura
Constructor:
Microarquitectura
Moix, Serveis i Obres SL
Citelum Ibérica SA
Fotografies:                                      
Lluis Bernat – 4 photos.cat
Robert Aparicio (obra)
Situada al centre Sant Joan Despí, la Plaça Catalunya és el buit generat per les construccions que van anar encerclant la masia de Can Negre, i que conformava la seva era principal. Aquesta masia, va ser totalment reformada per Josep Maria Jujol l’any 1926, transformant-la en un espectacular edifici catalogat com a BICN. L’any 2011, Josep Llobet va dirigir les obres de rehabilitació de tot l’edifici, que avui dia funciona com a Escola d’Arts. Prèviament, l’any 1.990 es va construir un aparcament soterrat en tota la plaça, i com a conseqüència es va convertir en una plaça dura ,on va desaparèixer tota la frondosa vegetació que hi havia a l’era original.

L’objecte de l’actuació és situar en l’àmbit de la Plaça un seguit d’elements, tant naturals com artificials, per tal de crear unes zones d’ombra que permetin gaudir de la plaça durant tot l’any i recuperin l’essència de l’estat original de l’era de Can Negre.  Es proposa una actuació integral a tota la plaça respectant l’actual paviment, de lloses romanes de formigó de color rogenc.

Per tal de redefinir els límits de la plaça, es disposen dos nous elements:

-1r: A la façana de ponent, es situa una pèrgola, com a element de referència dins la plaça, directament enfrontada amb la façana de Can Negre.

– 2n: S’amplia l’actual jardinera adjacent el Torrent d’en Negre, on es plantaran tres nous arbres i es construirà un gran banc continu. L’ampliació de la jardinera provoca que part de l’umbracle d’en Jujol quedi embegut dins la jardinera. El banc longitudinal de la jardinera, transcorre per sota gaudint d’ombra permanent.

Escampades per la plaça, es situen unes jardineres cilíndriques amb arbrat de petit port. Aquestes jardineres, d’acer corten, es podran moure segons les necessitats de les diferents activitats que s’hi vulguin desenvolupar.

Projectes

Tots