Plaça Montserrat d’Argentona

Home
Plaça Montserrat d'Argentona

Plaça Montserrat d’Argentona

02.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

03.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

04.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

05.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

06.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

09.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

10.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

12.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

16.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

 

 

6_ar47_ea1

 

7_ar47_ea2

 

8_ar47_ea3

 

9_ar47_ea4

 

1_ar47_Planta

Layout1

 

Layout1

 

Layout1

 

Layout1

 

Reurbanització i ampliació de la Plaça Montserrat i el seu entorn
Argentona

Superfície:
2918,19m2
Projecte:  
Març 2017-Juliol 2017
Execució:
Gener 2019-Juliol 2019
Promotor: 
Ajuntament d’Argentona
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Paisatgisme:
B-LAP
Constructor:
Eurocatalana Obres i Serveis
Fotografía :
Roger Jornet (estat actual)
Josep Casanovas
Col.laborador:
Oriol Lloret
Marina Vila

La reurbanització i ampliació de la Plaça Montserrat, a prop del centre d’Argentona, és el resultat de la remodelació d’una petita plaça i  l’encreuament dels tres vials que l’envolten.

Es tractava d’una plaça triangular de sauló, delimitada per una tanca d’arbustiva i una forta presència d’arbres. Tota la plaça era una zona de jocs infantils. L’objectiu del projecte era preservar la identitat i l’essència de l’antiga plaça, cercant un espai acollidor, segur i protegit.

El projecte, es construeix a partir d’un seguit de decisions i accions, que el van configurant, fugint d’idees i/o imatges preestablertes. Primerament es decideix ampliar l’àmbit de la plaça, incloent el tram d’un dels vials adjacents, com a passatge de vianants. S’aposta per mantenir el màxim d’arbrat existent, que és el tret principal que caracteritza l’espai i el dota d’identitat. Es mantenen els plataners, que ara configuraran el nou passatge, i les tres agrupacions d’alzines originàries de la plaça, que es troben en els tres vèrtex de la plaça i les tres grans tipuanes, principals elements d’ombra.

Es genera una zona de jocs dins la plaça, un espai que manté l’abundant arbrat, i s’obre i s’integra dins la resta de l’espai, conformant un gran espai públic. La zona de jocs, és una zona gairebé plana, delimitada i acotada, segura i protegida, lliure de tanques perimetrals. Aquesta doble necessitat (una zona de jocs plana i protegida), ens porta a situar uns elements perimetrals, de pendent constant , que absorbeixen els desnivells respecte la resta de la plaça i respecte els carrers perimetrals. Aquests elements, de tipologia totalment diferent, són els següents:

Parterres vegetals, amb arbustiva alta i tupida, on es situen les actuals agrupacions d’alzines. Aquests parterres, limiten les zones de jocs amb el vial rodat, protegint-los tant física com visualment.

Mur-banc corregut de gabions, com l’element permeable de connexió i relació, situat al nou passatge superior. Es construeix un petit mur de gabions rematat amb una peça prefabricada de color blanc, que actua com a banc, alhora que salva el desnivell respecte el passatge i alhora és el limitador de l’espai de jocs.

Es recupera la plaça central tova de sauló, de dimensions similars a l’original. Conté dues zones de jocs segons usos i edats. Tots els jocs, responen a criteris d’integració i socialització. En la zona de sorral, es situen els jocs per nenes i nens més petits d’entre 0 i 6 anys, jocs més estàtics on el propi sorral és el primer dels jocs i s’aprofita la topografia d’un dels parterres perimetrals per generar un tobogan.

La resta d’espais, incloent el nou passatge superior, es resolen amb un el mateix paviment de llambordí de formigó prefabricat, aconseguint un espai dinàmic i continu, on poder córrer, passejar i estar. Apareixen també nous elements d’aigua: dues fonts, una per beure i una transitable, constituïda a partir de quatre ruixadors verticals, que serveixen com a fita, joc i homenatge a les fonts de la vila, un dels trets característics de la vila d’Argentona.

En aquests primers mesos de vida la plaça ha estat sempre plena, convertint-se en un nou espai de referència del poble. Esperem que la gaudeixi tothom, tant els nens com tots els veïns.

Projectes

Tots