Poliesportiu Can Xarau

Home
Poliesportiu Can Xarau

Poliesportiu Can Xarau

1. poliesportiu_xarau_cerdanyola (1)

2. poliesportiu_xarau_cerdanyola (7)

3. poliesportiu_xarau_cerdanyola (2)

4. poliesportiu_xarau_cerdanyola (5)

5. poliesportiu_xarau_cerdanyola (3)

6. poliesportiu_xarau_cerdanyola (13)

7. poliesportiu_xarau_cerdanyola (9)

8. poliesportiu_xarau_cerdanyola (4)

9. poliesportiu_xarau_cerdanyola (8)

10. poliesportiu_xarau_cerdanyola (10)

11. poliesportiu_xarau_cerdanyola (11)

12. poliesportiu_xarau_cerdanyola (14)

13. poliesportiu_xarau_cerdanyola (12)

REFORMA DEL POLIESPORTIU DE CAN XARAU

Carrer Camèlies s/n, Cerdanyola del Vallès

Obra seleccionada a la Mostra del Vallès 8a edició

Superfície:
2.400m2
Projecte:
Maig 2016 – Setembre 2016
Execució:
Agost 2017 – Març 2018
Promotor:
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Estructura:
Eskubi-Turró arquitectes SLP
Estudi bioclimàtic:
Sociedad Orgánica
Constructor:
Monvertical
Col·laboradors:
Gerard Izquierdo
Mónica Barrio
Nèlida López Silva
Fotografies
Lluís Bernat

El poliesportiu de Can Xarau, situat en un complex esportiu al centre de la ciutat, és un equipament de 2.400m2 de superfície, amb una altura d’11 metres, destinat a esdeveniments esportius relacionats amb el patinatge. L’encàrrec, que en principi consisteix en solucionar les deficiències constructives que presenta en coberta, alhora representa una oportunitat per millorar l’envolupant de l’edificació, tant a nivell exterior com interior.

L’edifici presentava unes patologies molt variades, des d’una manca d’estanqueïtat que causava filtracions a l’interior, fins a deficiències a nivell climàtic com sobreescalfament o pèrdues a través de fusteries defectuoses, a més de problemes morfològics que causaven un repartiment descompensat de la llum natural a l’interior i problemes d’accessibilitat que ocasionaven dificultats de manteniment.

A nivell interior, es planteja recuperar el volum total sota-coberta, desfent-se del fals sostre que ocasionava el sobreescalfament d’aquest espai i donava una resposta inadequada al impacte de pilotes durant l’ús de la pista, permetent alhora introduir llum natural al centre de la instal·lació. L’estructura es recupera i reforça sense perdre la geometria original, formada per 10 encavallades transversals metàl·liques de 34 metres de longitud i cantell variable, mantenint l’esveltesa de l’estructura descoberta gràcies a un disseny quirúrgic de reforç puntual barra per barra, afegint només secció als elements infradimensionats.

La nova solució de coberta canvia la morfologia i l’aspecte de l’espai interior, a partir d’una nova primera pell formada per un panell alleugerit de fustat amb acabat exterior de xapa d’alumini , que ens permet la reutilització en el seu interior de la totalitat de l’antic fals sostre de llana de roca com aïllament tèrmic (2000m2) . Aquesta protegeix l’edifici, millorant el comportament bioclimàtic, mentre que el seu acabat de fusta transforma l’interior millorant la confortabilitat tant física com acústica. Juntament, es crea un lluerna central, per a dotar l’interior d’una millor il·luminació natural, més intensa i més homogènia, que a més possi­bilita generar una ventilació central que actua com a element principal en el comportament bioclimàtic del pavelló.

A l’exterior, es planteja la construcció d’una segona pell que controla la protecció solar de l’edifici. Aprofitant l’actual volada de la coberta, és genera una galeria perimetral tancada amb perfils metàl·lics que actua com a brise-soleil,. Aquesta nova galeria actua alhora com a passera de manteniment de façana que soluciona els problemes de neteja de les vidrieres perimetrals. La perfilaria metàl·lica que la conforma són les corretges metàl·liques obsoletes que s’han enderrocat de la coberta existent (2500 metres lineals). Aquest reaprofitament de els corretges, juntament al del fals sostre, comporta que a excepció de la xapa de coberta (que contenia amiant) s’ha reutilitzat en el mateix edifici el 90% dels elements enderrocats, reduint  al màxim la generació de residus i la despesa econòmica.

A partir de la modelització de la edificació i d’un acurat estudi comparatiu, s’analitza el comportament climàtic, amb l’objectiu de definir tant les noves proteccions solars, la nova pell, i el nou lluerna, per tal de garantir una millora del confort tèrmic, ja que l’edificació actualment funciona sense cap sistema de climatització artificial.

Projectes

Tots