Nova Biblioteca de Banyoles

Home
Nova Biblioteca de Banyoles

Nova Biblioteca de Banyoles

6

5

 

4

2

 

3

Nova Biblioteca de Banyoles (1r Premi)
Superfície: 
3711,2 m²
Data:
Novembre 2023
Convocant:
Ajuntament de Banyoles
Autors:
BCQ Arquitectura Barcelona , AR47 Estudi d’arquitectura

La nova biblioteca comarcal de Banyoles està situada estratègicament en una zona de la ciutat a recuperar com a element de continuïtat entre el barri antic i l’Eixample. Es proposa un volum clar, senzill i compacte, d’acord amb els edificis circumdants, sense sonoritats ni elements que puguin competir amb l’entorn. El nou edifici es compon de dos volums, un que es correspon amb el volum actual del convent i que neix de la façana principal de l’església, i un altre aparellat a ella en menor altura que acompanya el recorregut entre l’espai lliure de la Muro i la plaça Mes Peraseca amb un nou espai verd.

La proposta reconeix i reinterpreta els elements de l’edifici actual. Es recupera el concepte de claustre com a espai de relació entre els diferents nivells de l’edifici, com a espai de comunicació i com a girola. Des d’aquest pati il·luminat zenitalment s’albira el campanar de l’actual convent. Es potencia el pati lateral existent com a espai principal d’accés a la biblioteca redefinint-ho com un gran espai porxo.

Es recupera l’aigua, tradicionalment element protagonista de l’entorn urbà, creant un curs d’aigua que acompanya la façana de la biblioteca entre l’espai públic de la Muralla i la plaça Mes Peraseca amb un nou passeig.

Projectes

Tots