Plaça de l’Era del Pagès

Home
Plaça de l'Era del Pagès

Plaça de l’Era del Pagès

AR47_2_era del pages_plaça_el papiol

AR47_3_era del pages_plaça_el papiol

AR47_4_era del pages_plaça_el papiol

AR47_5_era del pages_plaça_el papiol

AR47_6_era del pages_plaça_el papiol

AR47_7_era del pages_plaça_el papiol

AR47_8_era del pages_plaça_el papiol

AR47_9_era del pages_plaça_el papiol

AR47_10_era-del-pages_plaça_el papiol

AR47_11_era del pages_plaça_el papiol

AR47_12_era del pages_plaça_el papiol

AR47_13_era del pages_plaça_el papiol

REFORMA DELS ENTORNS DEL NOU CAP AL PAPIOL
Plaça Era del Pagès, El Papiol (Barcelona)

Superfície:
1456 m²
Projecte:
Juliol 2021-Desembre 2021
Obra:
Juliol 2022- Febrer 2023
Promotor:
Ajuntament del Papiol
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Constructora:
IARSA Obres i Promocions
Col·laboradors:
Francesc Gené Camats
Fotografia:
Lluís Bernat (4photos)

La Plaça de l’Era del pagès del Papiol és una plaça envoltada d’equipaments públics. La construcció del nou Cap, amb l’entrada principal des de la plaça, és l’oportunitat per re-urbanitzar tot aquest entorn i resoldre la relació del Cap amb la plaça, situada 0,5m per sota, així com els accessos als aularis dels Esplais Municipals, que es troben just enfront del Cap, i que estan deprimits uns 0,7m més.

L’actuació planteja respectar la plaça central de sauló com a espai públic tou, amable i accessible, generant unes circulacions perimetrals que relliguin els diferents equipaments. Enfront del nou Cap, es construeix un passatge pla, lleugerament realçat respecte la plaça, que creua des de Dr. Trueta fins a Pare Remigi i connecta els dos carrers tranversals per als vianants. Per tal d’integrar l’accés als Aularis Municipals, es crea un nou recorregut perimetral, mes ample i generós. Un nou talús vegetal, salva el desnivell amb una rampa inclinada integrada en el talús.

Els antics patis dels habitatges unifamiliars, convertits en habitatges socials, s’integren a l’espai públic, generant un nou recorregut de tres trams d’escales des de la cantonada d’Angel Guimerà fins la plaça.

Tota aquesta urbanització es planteja neta, tova i amable, amb paviments de peça de petit format de formigó prefabricat, amb acabat destonificat. Es mantindrà part de la vegetació existent de la plaça. Tota la nova vegetació serà principalment d’arbres i arbustiva d’espècies mediterrànies i baixa necessitat hídrica.

Projectes

Tots