Restaurant Lasal del Varador

Home
Restaurant Lasal del Varador

Restaurant Lasal del Varador

lasaldelvarador_1

 

lasaldelvarador_3

 

lasaldelvarador_4

 

lasaldelvarador_5

 

lasaldelvarador_6

 

lasaldelvarador_7

 

lasaldelvarador_8

 

lasaldelvarador_9

 

lasaldelvarador_9_1

 

lasaldelvarador_9_2

 

lasaldelvarador_9_3

 

lasaldelvarador_9_4

 

lasaldelvarador_9_5

 

lasaldelvarador_9_6

 

lasaldelvarador_9_7

 

lasaldelvarador_10_obra

 

lasaldelvarador_12_obra

 

lasaldelvarador_13_obra

 

lasaldelvarador_14_obra

 

lasaldelvarador_15

 

lasaldelvarador_16_planta

lasal_seccionbioclimatica

 

lasaldelvarador_18

 

lasaldelvarador_19

 

 

 

Restaurant al Passeig Marítim de Mataró

Passeig Marítim s/n, Mataró

Superfície:
99,80 m2
Projecte:  
Març 2007
Execució:
Maig – Juliol 2007
Promotor:
Ricard Jornet. Lasal sccl
Autor:
Ar47 Estudi d’Arquitectura
Arquitecte tècnic:     
Héctor Aparicio Trigueros
Constructor:  
La Paleta SCCL
Coberta:
Fupicsa
Revestiment coberta:
Airsa
Sistema ACS:
Ecoinnova
Fotografies: 
Lluis Bernat (1-6)
Frederic Andreu (7)
Stella Rotger (8-13)
Roger Jornet (obra)
Publicacions:
Ecohabitar n. 21/ V Any. Primavera 2009
Exposicions:
Exposició Mostra Maresme 2012. COAC maig 2013
Exposició Premis Puig i Cadafalch 2012. COAC maig 2013
Premis:
Premi Solar 2013

Situat en el Passeig Marítim de Mataró, el restaurant Lasal del Varador ocupa un dels tres emplaçaments previstos en el projecte d’urbanització, el qual establia unes  superfícies i volumetria base, a desenvolupar per cada emplaçament.

El projecte s’estructura a partir del joc de dues cobertes inclinades, disposades perpendicularment amb un lleuger decalatge. Sota aquestes dues cobertes s’articulen els dos cossos que agrupen, per una part, els espais servits (oberts al sud i les vistes de la platja), i a l’altre, els de servei (orientats a nord i més tancats). El volum principal, agrupa el menjador i el porxo exterior. El menjador es tanca amb portes corredisses de vidre, que a l’estiu es recullen, convertint tot el restaurant en exterior.  El segon volum és una caixa opaca, que tanca el volum principal en la seva façana nord i on es situen tots els serveis (cuines, banys…)

La secció del projecte s’estableix a partir de criteris bioclimàtics. A l’estiu es reforça la protecció solar,  mitjançant el gran ràfec, que s’allarga amb un brise-soleil corredís,  i s’estableix una fàcil ventilació creuada aprofitant el joc de cobertes. A l’hivern, la menor inclinació del sol, permet escalfar la solera del restaurant, que actua d’element d’inèrcia i radiació, reforçat amb la col·locació d’un terra radiant.

Constructivament s’ha apostat per una construcció amb criteris ecològics i de baix impacte ambiental, cercant minimitzar la petjada ecològica de la construcció. Les façanes opaques (cara nord) són de termoargila, amb un acabat de façana ventilada amb taulell de fusta d’alta densitat i aïllament de planxes de suro. Les façanes vidriades tenen una lleugera estructura de muntants i travessers metàl·lics. La coberta és de fusta amb bigues de Pi Douglas i panell microlaminat tipus Kerto. Interiorment es construeix en una coberta ventilada formada per una cambra d’aire de 15 cm. i doble panell de suro amb acabat inferior de rastrells de pi cuperitzat.

Les instal·lacions s’han escollit segons criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat: polietilè pel sanejament, aixetes amb censors, llums de baix consum amb encesa de presencia….. Climàticament es confia en la protecció solar i la ventilació creuada de la brisa marina a l’estiu i a l’hivern, en la radiació solar directa complementada amb la instal·lació del terra radiant calefactat mitjançat les plaques ACS i una caldera de gas de suport. Posteriorment s’ha col·locat a la coberta una instal·lació pionera de 126m2 de panells fotovoltaics que està previst que generin 11.200Kw/h/any, que cobrirà el 20% del consum elèctric del restaurant.

Projectes

Tots