Urbanització c. Barcelona d’Olesa

Home
Urbanització c. Barcelona d'Olesa

Urbanització c. Barcelona d’Olesa

carrer-barcelona-olesa-(00)_ar47

 

carrer-barcelona-olesa-(01)_ar47

 

carrer-barcelona-olesa-(02)_ar47

 

carrer-barcelona-olesa-(03)_ar47

 

carrer-barcelona-olesa-(04)_ar47

 

carrer-barcelona-olesa-(05)_ar47

 

carrer-barcelona-olesa-(06)_ar47

 

 

carrer-barcelona-olesa-(07)_ar47

 

Concurs per la urbanització de la prolongació del carrer Barcelona, de la plaça Doctor Flèming i de la zona de l’antic cementiri

Desembre 2018
Convocant: 
Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura

La Plaça Fleming, el carrer Barcelona fins la zona de l’Antic Cementiri conformen una important porta d’accés a la Olesa, sobretot a nivell de vianants, ja que es troba l’estació de Ferrocarrils i una parada de busos interurbans. Situat en el límit sud de la ciutat enllaça amb tot el cor Cívic-Lúdic de la ciutat, sobretot a partir del carrer del Ferrocarrils Catalans i els carrers adjacents. Es doncs el node sud, on acaba tota l’Eixample, delimitant amb el futur Parc Fluvial del Llobregat, i connectant amb els diferents serveis de transport públic. Actualment és una zona és principalment un gran espai d’aparcament.

L’objectiu és potenciar aquest eix dins la ciutat, enllaçant l’actual Eix Cívic del Centre, amb el nou Parc Fluvial, generant un pol modal d’accés i relació, tant del transport públic com rodat, on també apareix un nou carril bici. Un espai públic, on el verd s’integri dins la trama urbana, més pacificada, amable, accessible i tranquil·la. Un eix que convidi a la convivència de tots els veïns de la ciutat: un entorn agradable i net, cercant una ciutat més inclusiva, sostenible i ecològica, amb espais verds i zones de descans i amb una circulació accessible que prioritzi els vianants.

PREEXSITEÈNCIES

Les traces de l’antic Cementiri, on es conservaran els elements de principal valor (la Capella i la vegetació), les traces perimetrals i el nou vial, configuren els principals elements pe treballar. La futura adequació del pas soterrani per connectar el futur Parc Fluvial esdevindrà un nou punt d’interès d’aquest àmbit.

VIALITAT

Per tal de pacificar l’àmbit, tota serà secció única. Es conserva la vialitat rodada segregada en l’àmbit d’accés fins el carrer Gaudí, en tot aquest tram es genera un carril bici, en la cara nord i un cordó d’aparcament en la sud. A partir d’aquest àmbit, per tal d’emfatitzar la preferència cívica i de vianants, la calçada es marcarà amb element del propi paviment.

TOPOGRAFIA I VEGETACIÓ

S’organitza uns aterrossament dels diferents espais. Un joc de rampes i escales permetrà una relació fluida i accessible. En la façana nord de la plaça Fleming es generen un passatge a cota dels habitatges, que s’amplia un dels seus extrems. A partir d’aquests eixos, s’organitza la vegetació, amb alineacions d’arbrat i grans parterres verds i tous, espais d’infiltració, on poder treballar els SDUS.

PAVIMENTS

Es potencien els paviments naturals (sauló i verd) en l’àmbit de l’antic Cementiri. La resta, exceptuant el tram de calçada on hi ha aparcament (que serà asfaltat), es treballa amb paviment de llamborda prefabricada de formigó de petit format, per tal de permetre el transit rodat. S’eliminen barreres arquitectòniques, generant un entorn totalment accessible.

 

Projectes

Tots