Casa per a músic

Home
Casa per a músic

Casa per a músic

02

03

04

5

6

7

8

9

10

EA

RESUM-PLANTES

SEC-LONG

ALÇ-FAÇANA-CARRER

REFORMA DE CASA DE COS
Mataró

Superfície:
Superfície reformada: 317,24m2
Projecte:  
Desembre 2016- Maig 2017
Execució:
juliol 2017-setembre 2019
Promotor: 
privat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Constructor: 
Paleteria i serralleria: Sancas
Estructura fusta:  Verdaguer Germans
Fusteria interior: Jordi Teodoro
Instal.lacions: Inmatec
Façanes: Santi Borrell
Jardineria: Frèsia
Instal·lació solar fotovoltaica: Solartradex
Fotografía :
Lluis Bernat (4photos)
Roger Jornet (estat actual)
Col.laboradors:
Regina Altabás
Oriol Lloret

Sempre hem cregut que els projectes han de respondre a les necessitats i anhels dels seus promotors i usuaris, partint d’un curós estudi de l’emplaçament i les preexistències inicials. Així que, quan un amic de tota la vida t’encarrega la rehabilitació d’una casa de cos, la il·lusió inicial es converteix en  màxima exigència.

Es tracta de la rehabilitació d’una casa tradicional entre mitgeres a Mataró, en un carrer de vianants, que té un nivell de protecció D de la seva façana i volumetria. La casa, construïda al 1.900 consta de planta baixa i dues plantes pis. El cos principal es conserva en l’estat original metres que les construccions annexes, aparegudes al pati, són posteriors.

La casa s’estructura a partir d’una escala central que organitza l’habitatge en dos estances, una a cada façana. L’escala puja fins la coberta, generant el seu propi badalot. Les obertures en aquest badalot donen llum natural a l’escala, construïda a partir de quatre trams de volta catalana i un ample ull d’escala que permet il·luminar tota la casa.

Es vol conservar el major nombre de trets característics de la casa. Es manté la configuració de l’edifici principal i tota l’estructura portant: de parets de fàbrica ceràmica i mamposteria,  sostre de bigues i llates de fusta i sobretot, la gran  escala central.

L’objectiu és donar llum i amplitud a totes estances de l’habitatge, cercant la màxima fluïdesa en un habitatge funcional i polivalent, amb espais flexibles i oberts, però alhora, fàcilment segregables i autònoms.

En planta baixa es construeix un vestíbul-aparcament donant a carrer, amb la sala-cuina-menjador, ocupant el volum en planta baixa (mes profund que la resta de plantes) donant al pati. A les plantes pis es situen tres habitacions exteriors (una per façana) i un gran estudi en planta segona mirant el pati interior. Els paquets d’aigua (de nova construcció) són caixes de fusta que també inclouen els diferents armaris de les estances.

Al fons del pati es rehabilita la construcció annexa existent, com a estudi musical totalment insonoritzat (el propietari és músic professional). És rehabilita l’escala exterior i la coberta de l’annex, que serà el solàrium de la casa,  el lloc de la parcel.la on toca el sol tot l’any.

Les dues façanes reben tractaments totalment diferents: a la façana a carrer, es conserva la composició original de doble eix vertical. L’eix principal, format per la porta d’accés i els dos balcons es conserva, mentre que en l’eix secundari, s’amplien les finestres de les plantes superiors i en planta baixa es construeix una gran porta d’accés per vehicles. En la façana interior, es generen tres noves obertures, de grans i diferents dimensions cadascuna. En la planta segona es crea un nou balcó corregut a partir d’una estructura metàl·lica totalment independent.

Les actuacions de rehabilitació es  treballen amb criteris de bioconstrucció i sostenibilitat: la façana es rehabilita totalment amb un estucat de calç recuperant el color original i els esgrafiats que apareixen en la cornisa superior de la casa. En la planta baixa, tots els arrebossats interiors són de calç, amb parets estucades al menjador, per facilitar la transpirabilitat dels murs existents. Els nous forjats i envans són d’entramat lleuger de fusta.  A nivell d’instal·lacions es vol aconseguir un bon funcionament climàtic per mitjà de les ventilacions creuades, l’aïllament de façanes i cobertes, noves fusteries amb proteccions solars de lames,  la xemeneia solar de l’escala i la instal·lació d’aerotèrmia.

 

Projectes

Tots