Finalitzada l’obra d’ampliació de voreres de l’Avinguda Pablo Picasso a Cornellà

Home
Actualitat
Finalitzada l'obra d'ampliació de voreres de l'Avinguda Pablo Picasso a Cornellà

Finalitzada l’obra d’ampliació de voreres de l’Avinguda Pablo Picasso a Cornellà

Hem acabat l’obra de la reurbanització de l’Avinguda Pablo Picasso a Cornellà. La voluntat d’ampliar la vorera adjacent a les edificacions residencials reconvertint l’aparcament en bateria en cordó, ha permès ampliar la vorera, que s’organitza amb una zona de pas de vianant neta, acompanyada d’una franja verda i drenant, adjacent al nou cordó d’aparcament. Els escocells, de grans dimensions, incorporen arbustiva, garantint la seva capacitat drenant. Tota aquesta franja actua com a gran espai d’infiltració tou, situant entre els escocells un paviment de peces de formigó drenant.

Estem molt satisfets del resultat d’aquesta petita actuació, i de tot l’equip humà que l’ha fet possible: una obra encarregada per l’AMB i realitzada per OPROCAT i que ha supervisat els tècnics de l’Ajuntament de Cornellà.

01_PICASSO

02_PICASSO

03_PICASSO

04_PICASSO

05_PICASSO

06_PICASSO

07_PICASSO

 

 

www.ar47.net
About The Author

There are no comments yet, but you can be the firstLeave a Reply