Sostenibilitat

Home
Sostenibilitat
Sostenibilitat

Construim espais habitables i confortables, minimitzant el seu impacte ambiental, tant en l’ús com en la construcció. 

Creiem en una arquitectura concebuda a partir de l’anàlisi de l’emplaçament i les seves necessitats. On els principis del bioclimatisme,  formen part de l’estratègia d’organització i disseny dels nostres edificis.

En aquests darrers anys, arrel de la presa de consciència del canvi climàtic, hem integrat en la nostra feina una concepció molt més complerta de la sostenibilitat i  l’impacte mediambiental en el món de la construcció . Oferim una visió global de les diferents estratègies en sostenibilitat: apostem per una construcció de baix impacte ambiental, que redueixi i minimitzi, les futures demandes energètiques dels nostres edificis.

Treballem amb sistemes industrialitzats combinats amb sistemes tradicionals i locals. Apostant pels materials d’origen biosfèric, que redueixin la petjada ecològica dels nostres edificis. Analitzem, detalladament quines són les futures demandes, cercant els sistemes de climatització més adient,  per garantir el confort, alhora que reduir els consums i els seus impactes ambientals.

Sostenibilitat és, per a nosaltres, construir espais habitables i confortables. Que responguin a les necessitats dels usuaris, estiguin integrats a l’entorn, i concebuts amb el menor consum de recursos possibles. Construïm espais sans, que requereixin dels mínims i més eficients sistemes d’instal·lacions.

Sostenibilitat i economia no poden contraposar-se, i s’han de complementar. Oferim una visió complerta, on tots els elements i els seus impactes, han d’estar equilibrats i justificats, defugint de solucions efectistes i/o aïllades, i de les receptes preestablertes.

En els últims anys, hem realitzat molts treballs amb estructures de fusta, i fusta contralaminada(tipus KLH). Ens semblen una de les millors tecnologies per tal d’aconseguir reduir dràsticament l’impacte ambiental dels nostres edifici,  amb unes prestacions i acabats molt satisfactoris.